1. Ca2+-dependent protein kinase C
  2. Classical protein kinase C
  3. Conventional PKC isoforms
  4. Conventional protein kinase C
  5. Classical PKC
  6. Conventional PKC
  7. Conventional PKCs - also cPKCs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X