1. Cytoplasmic phospholipase A2
  2. Cytosolic form of PLA2
  3. Cytosolic phospholipase A - also cPLA(2)
  4. Cytosolic PLA2
  5. Cytosolic form of phospholipase A2
  6. Cytosolic group IV phospholipase A2
  7. Cytosolic phospholipase A2

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X