1. Counts per minute - also C/M
  2. Control Program for Microcomputers - also CP/M
  3. Cycles Per Minute - also C/min and c.p.m.
  4. Cyclophosphamide - also cy, cyc, ctx, cpa, CP, CyP, Cyclo, CPH, CPP, CC, CYPH and Cyclop
  5. Cobtrol Program for Microcomputers - also CP/M
  6. Clinical Performance Measures - also CPMs
  7. CPM (Cost per Million hay Cost per thousand Impressions): là loại quảng cáo trả theo số lần hiển thị, cụ thể là 1000 lần. Ví dụ: giá CPM = $1, tức là nếu quảng cáo đó được hiển thị hay được xem 1000 lần thì bạn sẽ được trả $1.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X