1. Contention Priority Orientated Demand Assignment
    2. CONTENTION PRIORITY-ORIENTED DEMAND ASSIGNMENT
    3. Contention-Based Priority Oriented Demand Assignment

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X