1. C3 Terminology Working Group
    2. Consultation, Command and Control Terminology Working Group
    3. Communications Transition Working Group

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X