1. Cyclophilins - also Cyp
  2. Cytochrome P450 enzymes - also CYP and CYP450
  3. Cytochrome P450 isozymes
  4. Cytochrome P450 monooxygenases
  5. Cytochrome P450s - also CYP and CYP450s

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X