1. Command and Control - also C&C, CC, C², C2, COCO and C/C
    2. Command Control and Information Unit

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X