1. Calcium adenosine triphosphatase - also ca atpase
    2. Calcium-activated adenosine triphosphatase
    3. Calcium-dependent adenosine triphosphatase

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X