1. Calcium-calmodulin-dependent protein kinase
  2. Calmodulin-dependent kinase
  3. Calmodulin-dependent protein kinase - also CaM-kinase and CaM-PK
  4. CaM-dependent protein kinase
  5. Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase
  6. Calmodulin kinase
  7. Calmodulin-dependent kinases - also CaMKs
  8. Calmodulin-dependent protein kinase II - also CaMKII, CaM-KII, CaMK-II, CamPKII, CaM-II and CaM-kinase
  9. Calmodulin-dependent protein kinases - also CaMKs and CaM-kinases

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X