1. Carbamoylcholine - also CCh
    2. Carbamylcholine - also Cch, Carb, CBC and Cchol
    3. Carbamylcholine chloride - also CCh

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X