1. Carboplatin - also CP, CBP, Cb, Carbo, CPt and Car
    2. Cis-diammine

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X