1. Cis-platinum
    2. Cis-diamminedichloroplatinum - also cis-DDP, cisplatin, c-DDP, cis-platinum, CP and cis-platin

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X