1. DL-2,4-diaminobutyric acid
    2. Diaminobutyric acid - also DAB

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X