1. Des-Arg9-BK
    2. Des-Arg-bradykinin
    3. Des-Arg9-bradykinin - also des-Arg9-BK and DBK

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X