1. Data Acquisition and Control Buffer
  2. Desktop Architecture Change Board
  3. Distributed Architecture Control Board
  4. Data Adapter Control Block

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X