1. D-Ala2-D-Leu5-enkephalin - also DADLE
    2. D-Ala-D-Leu-enkephalin - also DADLE

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X