1. D-Ala2, MePhe4, Gly-ol5 enkephalin
    2. D-Ala2-Gly-ol5-enkephalin

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X