1. Defense Automatic Integrated Switching
  2. Digital Avionics Information System
  3. Data Avionics Information System
  4. Defense Automatic Integrated Switch
  5. Digital Airborne Imaging Spectrometer
  6. Distributed Application Integration System
  7. Data Avionic Instruction Sheet
  8. Data Adapter Interface Software
  9. Diabetes Atherosclerosis Intervention Study
  10. Database Access and Integration Services

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X