1. D-Ala-Met-enkephalinamide
  2. D-Ala2-Met5-enkephalinamide - also DAME and DAMA
  3. Delta aminolevulinic acid
  4. D-ala2-met-enkephalinamide - also DAME
  5. D-ala2-methionine-enkephalinamide

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X