1. D-Ala2,N-MePhe4,Gly5-ol-enkephalin
    2. D-Ala2-NMePhe4-Gly-ol-enkephalin

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X