1. Digital Advanced Mobile Phone Service - also D-AMPS
  2. Desktop Automated Message Processing System
  3. Digital AMPS - also D-AMPS
  4. Digital Advanced Mobile Phone System - also D-AMPS
  5. DMINS Automated Messsage Preparation System

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X