1. Digital Adapter Unit
  2. Data acquisition unit
  3. Defense Acquisition University
  4. Duemmster Anzunehmender User
  5. Drug abuse urine
  6. Dana Alokasi Umum
  7. Daunorubicin - also drb, dnr, dnm, DR, dauno, DN and DRC
  8. DECRYPTION/AUTHENTICATION UNIT
  9. Display adapter unit
  10. Data authentication unit
  11. Dana Abadi Umat
  12. Daunomycin - also dnm, DM, Dn and DAUNO
  13. Dauricine
  14. DESCRIPTION/AUTHENTICATION UNIT

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X