1. Disk Based Operating System
  2. Data Bank Organization System
  3. Disk-Based Operating System
  4. Drum Based Operating System

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X