1. Direct Broadcast Satellite
  2. DBS Microwave Inc.
  3. Direct Broadcast Sounder
  4. Direct Broadcasting by Satellite
  5. Doppler Beam Sharpening
  6. Duplex Bus Selector
  7. Data Base Server
  8. Digital Broadcast Service
  9. Direct Broadcast System
  10. Dominion Bureau of Statistics
  11. Data Base Space
  12. Data Base System
  13. Data Bus Standard
  14. DataBase System
  15. Data Base Services
  16. Data Base Specifications
  17. Databases
  18. Dried blood spots - also DBSs

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X