1. Defense Communications and Army Transmission Systems
  2. Dedicated Communications Advanced Transmission System
  3. Defense Commo and Army Switched System - also DCASS
  4. Double-contained acid transfer system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X