1. Deamino-8-D-arginine vasopressin
  2. Desamino-D-arginine vasopressin
  3. Deamino-d-arginine vasopressin
  4. Desamino-8-D-arginine vasopressin
  5. Desmopressin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X