1. Dihydroxyphenylglycol - also DOPEG
  2. Dihydroxyphenylglycine
  3. Dihydroxyphenylethyleneglycol
  4. Dihydroxypropoxymethylguanine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X