1. Dorsal lateral prefrontal cortex
  2. Dorsolateral prefrontal cortical
  3. Dorsolateral prefrontal cortices
  4. Dorsolateral PFC
  5. Dorsolateral prefrontal cortex - also DPFC, DLPF and DLPC

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X