1. Deoxynucleoside triphosphates - also dNTP
  2. Deoxyribonucleoside 5'-triphosphates
  3. Deoxynucleotide triphosphates
  4. Deoxyribonucleoside triphosphates - also dNTP

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X