1. Degenerate oligonucleotide-primed PCR
    2. Degenerate oligonucleotide primer-polymerase chain reaction
    3. Degenerate oligonucleotide-primed polymerase chain reaction

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X