1. Dental pulp cells
  2. DNA-protein complexes
  3. Dermal papilla cells - also DPC
  4. DNA-protein crosslinks

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X