1. DQB1*02
    2. DQA1*0501-DQB1*0201
    3. DQB1*0201

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X