1. Deep Shit Alert Table
  2. Digital Satellite
  3. Digital Supervisory Audio Tone
  4. Distributed System Administration Team
  5. Defense Satellite
  6. Defense Satellite Weapon
  7. Digital Satellite Acquisition Terminal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X