1. Di-tert-butyl peroxide
    2. Dimethyl-3,3'-dithiobispropionimidate
    3. Dithiobispropionimidate

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X