1. Digital Versatile Disk Read/Write - also DVD/RW
  2. DVD-Rewritable
  3. Digital Versatile Disk - ReWritable - also DVDRW
  4. Digital Video Disk-ReWritable - also DVD+RW

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X