1. Deoxypyridinoline - also DPD, Dpyr, D-Pyr, dPy, D-Pyd and DPR
    2. Dihydropyrimidine dehydrogenase gene
    3. Dihydropyrimidine dehydrogenase - also dpd and DPDase

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X