1. Estrogen receptor - also e2r, er, ESR, ERc and ERN
  2. Estrogen receptors - also er, ERs, ERN, ERC and EsR
  3. ER-negative
  4. Estrogen receptor negative

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X