1. Extended Video Graphics Adapter - also XVGA
    2. Extended Video Graphics Array - also XVGA
    3. Enhanced Video Graphics Array

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X