1. Egg phosphatidylcholine - also EPC and egg-PC
    2. Egg yolk phosphatidylcholine - also EYPC and EPC

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X