1. Et cetera - also etc.
    2. Estimated Time of Completion - also ETIC
    3. External Test Equipment - also ETE

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X