1. Frequency Division Multiple Access
  2. Ferrocarril de Minatitlan al Carmen
  3. FDM Access
  4. First dorsal metacarpal artery
  5. First dorsal metatarsal artery
  6. Frequency Division Multiplexing Access
  7. Frequency-Division Multiple Access

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X