1. Fructose-1,6-diphosphatase - also FDP and F-1,6-DPase
    2. Fructose diphosphatase

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X