1. Floating Point Operation
  2. Floating Octal Point
  3. Floating Point Operations
  4. Floating Point Operations per Second - also FLOPS and FLTBCST

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X