1. Fluorescence resonance energy transfer - also FCET
  2. Förster-type resonance energy transfer
  3. Forster-type resonance energy transfer
  4. Fluorescence energy transfer - also FET
  5. Fluorescent resonance energy transfer
  6. Förster resonance energy transfer
  7. Forster resonance energy transfer
  8. Fluorescence resonant energy transfer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X