1. Federal Telecommunications Standards Committee
  2. Fidonet Technical Standard Conference
  3. Fault tolerance spaceborne computer
  4. Fleet Technical Support Center
  5. Federal Telecommunication Standards Committee
  6. FSL Technical Steering Committee

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X