1. Fiber to the Curb - also FITC
  2. Fiber To The Cabinet - also FTTCab
  3. Fiber-To-The-Curb
  4. ICAO code for Abeche Airport, Abeche, Chad

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X