1. Glyceraldehyde-3-phosphate - also GA3P
    2. Glycerol-3-phosphate - also glycerol-3-P and GP
    3. Gene 3 protein

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X