1. General Mobilization Reserve Stock
  2. Ground marked relief system
  3. General Mobile Radio Service
  4. Geometric mean ratios - also GMR
  5. Ground marking release system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X