1. G Root Mean Square
  2. Gravity Root Means Squared
  3. Generalized Rate Monotonic Scheduling
  4. Gravities Route Mean Square

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X