1. Glutamine synthetase - also GS, glnA and Glns
    2. Glycogen synthase - also GS, glgA and GSY

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X